کارجویان می توانند،با ثبت رزومه خود در سایت بیمه،معتبرترین مرجع بیمه کشور،شانس دیده شدن توسط کارفرمایان را داشته باشند.ما به عنوان پل ارتباطي ميان كارفرمايان و كارجويان رزومه هاي تكميل شده را در اختيار نمايندگان، كارگزاري ها و شركت هاي بيمه كه با ما در ارتباط هستند قرار مي دهيم.
ثبت نام کارجویان بیمه