بیمه مسئولیت

  
براساس قانون مسئوليت مدني ايران ، هر شخصي را که در نتيجه فعاليت روزمره خود باعث ايجاد خسارت به اشخاص ديگر شود ، مسئول جبران آن مي داند. موضوع بيمه مسئوليت مدني ، تامين و جبران خسارت هايي است كه براثر تقصير و خطا و يا فعاليت مخاطره آميز بيمه گذار متوجه ديگران مي شود . در بيمه مسئوليت مدني خسارت هاي مورد پوشش شامل خسارت هاي بدني و خسارت هاي مالي مي باشد .
از انواع متداول بيمه هاي مسئوليت مدني مي توان به موارد زير اشاره نمود :
بيمه مسئوليت حمل و نقل
بيمه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان
بيمه مسئوليت سازمانهاي دولتي
بيمه مسئوليت هاي عمومي
بيمه مسئوليت توليد کنندگان و فروشندگان محصول
بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان
بيمه مسئوليت مديران مسئول بيمارستانها
بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيرا پزشکان
بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين
بيمه مسئوليت جامع   C.G.L
بيمه اعتباري تسهيلات بانکها و قراردادهاي فروش اقساطي
بيمه اسبهاي مسابقه
بيمه مسئوليت شکارچيان و محيط بانان
بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي
بيمه رايانه
بيمه مسئوليت دام وطيور
بيمه مسئوليت مدني مديران استخرها و ناجيان غريق
بيمه مسئوليت مدني شركتهاي نصب ونگهداري آسانسور
بيمه مسئوليت مدني مديران مراكز عمومي از قبيل هتلها، سينماها، رستورانها، سالنهاي تئاتر، سالنهاي ورزشي، مراكز آموزشي و مراكز اقامتي
بيمه مسئوليت مدني مديران مهد كودك
بيمه مسئوليت برگزاركنندگان تورهاي سياحتي و زيارتي
بيمه مسئوليت مدني مديران شهربازي درقبال استفاده كنندگان
بیمه پول

بيمه مسئوليت حمل ونقل

•    بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)
در اين بيمه نامه ، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاههاي حمل و نقل داخلي) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرايط بارنامه هاي صادره تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند . عمده خطرات تحت پوشش عبارتند از: آتش‌ سوزي‌، صاعقه‌ ، انفجار، تصادف‌ ، تصادم‌، واژگون‌ شدن.
•    بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي
اين بيمه نامه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي را در برابر صاحبان كالا يا ذوي الحقوق آنان بر اساس شرايط بارنامه هاي حمل و نقل هوايي صادره و كنوانسيون ورشو تحت پوشش قرار مي دهد.
•    بيمه مسئوليت حمل و نقل بين المللي دريايي
عبارت است از مسئوليت بيمه گذار در قبال صاحبان كالا در حدود مقرر قانون دريايي ايران مصوب سال 1343 و با رعايت قانون بيمه مصوب سال 1316 و قانون مسئوليت مدني سال 1339 (هـ .ش)
•    بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل بین المللی
بر اساس كنوانسيون C.M.R براساس شرايط اين نوع بيمه ، مسئوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي مطابق كنوانسيون بين المللي C.M.R تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .
•    قرارداد تضمین تعهدات شرکت های حمل ونقل درمقابل گمرک
این قرارداد تمام تعهدات شرکت های حمل ونقل بین المللی درارتباط با گمرک جمهوری اسلامی ایران و در ارتباط با حقوق و عوارض گمرکی، عملیات حمل ونقل کالا و خودرو را بیمه می کند.

بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كارگران

كليه كارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشي از حوادث حين كار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود ، مسئول هستند . اين بيمه نامه مسئوليت مدني بيمه گذار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بيمه قرار مي دهد . تمامي كاركنان شاغل در محدوده كارگاه اعم از كارگران ايراني وغيرايراني تحت پوشش اين بيمه نامه خواهند بود . به موجب اين بيمه نامه غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد ديه و همچنين هزينه پزشكي آنان قابل پوشش مي باشد .

بيمه مسئوليت عمومي

در اين بيمه نامه مسئوليت بيمه گذار در مقابل اشخاص ثالث ( غير مرتبط با فعاليت بيمه گذار ) طبق قوانين جاري كشور تحت پوشش است و خسارتهاي جاني و مالي وارد به زيانديدگان جبران ميگردد . از انواع بيمه هايي كه تحت اين نوع بيمه صادر ميگردد عبارتند از :
•    بيمه مسئوليت در قبال همسايگان ( آتش سوزي ، انفجار و تركيدگي لوله آب )
•    بيمه مسئوليت موسسات انتقال نيرو و آبرساني
•    بيمه مسئوليت مدني تعمير گاهها در قبال مالكين اتومبيل

بيمه مسئوليت توليد كنندگان كالا

موضوع اين بيمه نامه جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف كنندگان كالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده از  كالا ميباشد كه در نتيجه عدم ايمني و عيب نقص كالاي توليد و عرضه شده بوقوع پيوسته باشد  از جمله بيمه نامه هاي صادره در اين زمينه عبارتند از :
•    بيمه مسئوليت توليد كنندگان قطعات خودرو مانند سيلندر و صفحه كلاچ و ........
•    بيمه مسئوليت توليد كنندگان دستكا ههاي فيزيوتراپي
•    بيمه مسئوليت توليد كنندگان و نصب كنندگان سيستمهاي گاز سوز خودرو ها
•    بيمه مسئوليت توليد كنندگان لوازم خانگي در قبال استفاده كنندگان

بيمه‌ مسئوليت‌ حرفه‌اي‌ پزشكان

موضوع بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از مسئوليت پزشك به علت اشتباه ، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه اي به وقوع پيوسته باشد . بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان براساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است .
كليه دعواهاي بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزشكان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاريخ بيمه نامه مشمول پوشش بيمه اي مي باشد به شرط آنكه معالجه يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد . به دليل ارتباط قوانين جاري كشور خصوصا" قانون ديات در رسيدگي به دعواهاي حقوقي عليه پزشكان حدود پوشش بيمه اي بيمه نامه بايد متناسب با قوانين وضع شده مذكور باشد .

بيمه مسئوليت مدني حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان

با توجه به ضرورت تامين حرفه اي پرستاران ،‌بهياران ، تكنسينهاي بيهوشي و اتاق عمل ، تكنسينهاي راديولوژي ، سي تي اسكن و M.R.I و نيز كارشناسان و تكنسينهاي آزمايشگاه ، نوارنگاري و C.S.R ، بيمه دانا براي اولين بار طرح بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان را ارائه نموده است . ضمنا براي بيمه گروهي تخفيفات ويژه اي در نظر گرفته شده است .

بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان

این بيمه نامه مسئوليت حرفه اي براي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضويت سازمان هاي نظام مهندسي داراي پروانه اشتغال مي باشند در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه و مسئوليت قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمانها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان ، عابرين و...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش قرار مي دهد .

بيمه مسئوليت جامع C.G.L

اين بيمه نامه براي پيمانكاران پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي ارائه مي شود ، مطابق شرايط اين بيمه نامه مسئوليت مدني پيمانكار در اجراي پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد

بيمه اعتباري تسهيلات بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي

براساس اين طرح تسهيلات بانكها و مطالبات شركتهايي كه كالا و محصولات خود را بصورت اقساطي به فروش مي رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ ‌ آسانسور ‌

بیمه مسئولیت مدنی آسانسور خسارت و زیان وارده به اشخاص ثالث را برای استفاده از آسانسور در هنگام ورود و یا ترک آسانسور که ناشی از مالکیت ، مراقبت و تعمیر و نگهداری آن باشد و قانونا بیمه گذار مسئول شناخته می شود جبران می کند . بيمه‌ مسئوليت مدنی مالکین‌ آسانسور غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌ نمايد.
قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث می تواند همراه با جبران خسارت مادی وارده به اموال بیمه گذار یا اموالی که اجاره شده و برای استفاده در اختیار بیمه گذار می باشد و هنگام حمل با آسانسور در اثر برخورد با آسانسور یا شیء دیگری دچار خسارت می شوند صادر گردد.

بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ صاحبان‌ مجموعه هاي‌ ورزشي ‌

 چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشي و انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران مي گردد.

بیمه پول

عنوان پول در قرار داد بيمه ، حفظ و نگهداري پول تحويلي به كاركنان براي نگهداري و  حمل پول است . پول مفهوم گسترده اي دارد، از جمله پول نقد و اوراق بهادار بانكي ، انواع چك ، حواله هاي پولي توسط پست ، چك هاي مسافرتي و بن هاي پولي . بيمه نامه پول به دو صورت زير ارائه مي گردد .
•    پول در صندوق
•    پول در گردش

نظرات   

 
0 #10 پاسخ سوالGuest 1392-01-27 09:34
سلام ، بنده بیمه مسئولیت مهندسین ناظر دارم که تمام نقشه های امضا شده را بیمه میکند. شرکت بیمه فرمی ضمیمه بیمه نامه کرده که بنده موافق نیستم . طبق آن فرم مهندس باید هر ساختمانی که شروع به کار میکند به بیمه اطلاع دهد که مقدور نیست.یعنی مالک خودسر شروع میکند و به ناظر اطلاع نمیدهد. حالا تا ثابت کنیم خمیر خیلی آب میبرد.
 
 
0 #9 محمدمهدی اصلانی 1391-10-17 22:22
با سلام قانونگذاران محترم حمل ونقل چرا باید مسئول محموله باشند حمل ونقل فقط یک واسطه مابین تولید کننده ومصرف کننده انهم فقط در حمل کالا نه در خرید وفروش یا سلامت یا ناسالم بودن محموله حمل ونقل نباید مسئول باشد برای اینکه محموله را حمل ونقل حمل نمیکند راننده موظف به تحویل وسالم وناسالم بودن محموله را باید تئید نماید صاحنان حمل ونقل نه محموله را میبیند نه اطلاعاتی از نوع محموله دارد چطور باید کسی که هیچگونه اطلاعاتی از جنس ندارد مسئول باشد دلیل مسئول بودنش را خواهشا شرح دهید زمانی بود که شرکتهای حمل ونقل خود دارای وسیله حمل بودند ولی امروزه هیچ یک از شرکتهای حمل ونقل دارای وسیله نقلیه نیستند تقلید گرائی از خارج بدون شرایط حمل ونقل خارج درست نیست در تمام کشورهای جهان حمل ونقل شرکتهای بزرگی هستند که وسیله نقلیه از خودشان است نه شخصی باشند انوقت میبایست مسئولیت را شرکتهای حمل ونقل بگردن بگیرند نه در ایران لذا خواهشمندم کسانی را برای قانون گذاری حمل ونقل بگمارید که تجربه کاری داشته باشند میبخشید اینحقیر یک شهروند ایرانی هستم
 
 
0 #8 لویمی. بیمه دی اهواز 1391-10-02 17:43
اگر درباره بیمه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان مطالب مفیدی بنویسید ممنون میشم.
 
 
0 #7 رضا نادری 1391-08-15 00:02
با سلام،راجع به بیمه مسئولیت نسبت به هماسایگان میخواستم بگویم که همسایه ما با اینکه خانه ما را دو سال بعلت ساخت و ساز مورد بیمه قرار داده اما بیمه آسیا شریعتی تبریز با مقصر جلوه دادن همسایه ما از پرداخت خسارت وارده به منزل شانه خالی میکند.با وجود تمام دوندگی برای دریافت خسارت وارده به این نتیجه رسیده ام که بیمه ها فقط پول میگیرند و بهانه ای برای عدم پرداخت خسارت با تبصره و ماده می تراشند.
 
 
0 #6 ابوالفضل عزیزی 1391-05-26 02:17
سلام من در کارخانه حادثه دیدم که بیمه مسولیت سینا داره من هم برای تعیین خسارت به بیمه مسولت سینا تهران خیابان شریعتی رفتم که گفتند جوابشو می فرستند
اما هنوز خبری نشده چطوری می تونم پیگیری کنم.با تشکر
....................................................
پاسخ:Bymeh
با احترام
22916011
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن